PHP-s:
Mozgáskert - Logó Mozgáskert - Csík
Főoldal Órarend Fejlesztőkert Táborok Terembérlés Galéria Elérhetőség
Alapozó terápia indul

ALAPOZÓ TERÁPIA INDUL A MOZGÁSKERTBEN!

A csoportokba kerüléshez felmérés szükséges!

Bejelentkezés
06304939538

A csoportok október 12-én indulnak.

Új terapeutánk Windisch Anikó, fogadjátok szeretettel a bemutakozását!

Windisch Anikó vagyok, mozgásterapeuta, szakvizsgázott fejlesztőpedagógus, évekig dolgoztam óvónőként, ahol azt tapasztaltam, hogy a gyermekeknek nagyon nagy szükségük és igényük van a kiscsoportos foglalkozásokra, hogy egyéni ütemük szerint fejlődhessenek, elsősorban ezért lettem fejlesztőpedagógus.
Nagyon fontos feladatomnak érzem, hogy az óvodás gyermekek kudarc nélkül tudják elkezdeni az iskolát és a kisiskolás gyermekek esetleges tanulási nehézségein segíthessek. Ahhoz, hogy ezt a célomat elérjem és a gyermekekről minél komplexebb képet kapjak és fejlődésüket minél teljesebben segíthessem, igyekszem sokat tanulni és számos szakterületről tudást szerezni.

Terápiák

Alapozó terápia 5 éves kortól

Komplex mozgásfejlesztésen alapuló (u.n. motoszenzoros típusú) idegrendszer fejlesztő terápia, mely során a gyermekeknél újraindítjuk az emberi fejlődéstani mozgássorozatot, mintegy még egyszer "belökve" az agy fejlődésbeli lehetőségét és a gyereket a terápia során igen magas fokú mozgásügyességig juttatjuk el.
Ezzel a mozgásfejlesztési gyakorlatsorral hatunk az emberi agyban a beszéd működéséért (olvasás, írás) felelős területekre is. A terápia során a mozgásalapot kiegészítjük fejlesztő pedagógiai módszerekkel (idő, tér, emlékezet, hallás- és beszédészlelés-fejlesztés, stb.) ezzel tesszük teljessé.

Kinek javasolt a terápia?
• megkéset és/vagy hibás beszédfejlődés esetén
• fejlődésben, érésben elmaradt, iskolaéretlen óvodásoknak
• minden olyan gyermeknél, aki mozgásügyetlenségben szenved bármilyen okból
• mozgásfejlődésben észlelt eltérés, vagy elmaradás (nagymozgások és finommozgások ügyetlensége)
• dominancia megválasztásának késése
• diszlexia gyanúja, diszlexia, valamint alaki diszgráfia
• figyelemzavar, magatartászavar
• ADHD (figyelemhiányos hiperektivitás-zavar)

A terápia segíti a…
• finommotorikát
• szem kéz koordinációt
• mozgáskoordinációt
• beszédfejlődést
• ritmusérzéket
• egyensúlyt
• rugalmasságot
• tájékozódást

Alapozó Alapozása 3,5 – 4 éves kortól

A 4 éves korosztály játékos formában történő, ám tudatos, strukturáltan felépített mozgásfejlesztésébe. Azoknak a gyermekeknek ajánlott, akik még nem alkalmasak az 5 évesek terápiájára. Az Alapozó Alapozása elvégzésével a gyermek vagy folytatja a nagyok –Alapozó Terápia- terápiáját, vagy elképzelhető, hogy az időben megkezdett fejlesztéssel, korrigálni tudjuk a hiányos területeket és esetleg nem is lesz szüksége további fejlesztésre.
Preventív jelleggel is használható. Szervesen kapcsolódik az alapozó Terápiához, annak „elő utcájának” tekinthető.

Heti két foglalkozás és a rendszeresség szükséges a terápia hatékonysága érdekében.

Árlista

Felmérés (60-120perc)
12.000 ft

Csoportos óra - alapozó terápia
Ár/alkalom: 4.500.-Ft ( tagdíj: 1.500.-Ft + jelenléti díj: 3.000.-Ft )

Csoportos óra - Iskola előkészítő alapozó fejlesztés és Alapozó Alapozása
Ár/alkalom: 3.000.-Ft ( tagdíj: 1.500.-Ft + jelenléti díj: 1.500.-Ft )

Alkalmak

Iskolás csoport
hétfő, szerda 17:30-19:00

óvodás csoport
hétfő, szerda 15:20-16:40

Iskola előkészítő, alapozó fejlesztés
hétfő, szerda 8:00-9:00

Alapozó Alapozása
hétfő, szerda 9:00-9:45

Jelentkezés:
Windisch Anikó 06304939538

Kulcsárné féle komplex mozgásterápia a tanulási nehézségek megelőzésére és oldására 6 éves kortól

A mozgásfejlődés szoros kapcsolatban áll az idegrendszer fejlődésével, ha a mozgásfejlődésben valami nem megfelelően történik ez megmutatkozik az idegrendszer működésében is. Ez több területen is okozhat elégtelen működést, tanulási problémákat, magatartási, figyelmi nehézséget.
A Komplex mozgásterápia során a gyermek újraélheti a mozgásfejlődés szakaszait, kijavítva a hibás működéseket, így az idegrendszer is újraszerveződik, erősebbé válik. Ennek következtében pozitív változások következnek be a tanulásban, magatartásban, önbizalomban.


Kinek javasolt a terápia?
• Iskola éretlen óvodásoknak
• Iskolás gyermekeknek, akiknek tanulási nehézségük van (olvasás - diszlexia, írás - diszgráfia, matematika - diszkalkulia)
• Mozgásügyetlen óvodás és iskolás gyermekeknek
• Beilleszkedési nehézség, magatartási problémák esetén
• Figyelemzavar esetén
• Ügyetlen finommotorika, bizonytalan mozgás esetén
• Megkésett beszédfejlődés, beszédhiba esetén
• Enyhe fokú értelmi fogyatékossággal élő gyermekeknek
• ADHD, ADD gyermekeknek
• Észlelési zavar esetén


A terápia hatására…
• a gyermek sikeresebben, hatékonyabban fog tanulni, ezáltal szorongásai/ tanulással kapcsolatos szorongásai oldódnak
• önbizalma növekszik
• ügyesedik mozgása
• fejlődik kézügyessége, beszédkészsége, matematikai és olvasáskészsége
• beindítja a rajzkészség igen erős fejlődését óvodásoknál
• magatartási problémák javulása vagy akár megszűnése
• figyelemkoncentrációja nagymértékben javul